Türkçe

Çocuklarda dil gelişimi sürece bağlı olarak gelişir. Ancak günümüzde çevresel faktörlerden dolayı dil becerilerinde gecikmeler görülebilmektedir. Okulumuzda bu sorunları aşabilmek adına dil etkinliklerini destekleyici çeşitli hikâyelere, parmak oyunlarına, tekerlemelere, drama etkinliklerine ve görsel materyal yorumlama çalışmalarına yer verilmektedir. Ayrıca çocukların kendilerini ifade edebilecekleri sohbet ortamları oluşturularak gelişimleri desteklenmektedir.