Türkçe

Türkçe etkinlikleri, çocuklarımızın Türkçeyi doğru ve güzel konuşmaları, işitsel ve görsel algı becerilerini, ifade edici dil becerilerini, dinleme becerilerini ve iletişim becerilerini geliştirmek için planlanan etkinliklerdir.

Türkçe etkinlikleri kapsamında, sohbet, tekerlemeler, bilmeceler, parmak oyunları, şiir, resimli çocuk kitaplarını okuma, öykü anlatma, öykü tamamlama ve öykü oluşturma, öykü resimleme ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma çalışmalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilmektedir.