Okuma & Yazma

Okuma-yazmaya hazırlık etkinliklerimiz, İlkokulda çocuklarımızın okuma-yazmayı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaya ve gelişimlerini desteklemeye yöneliktir. Çocuklarımızın okuma-yazmaya ve okula karşı olumlu algı geliştirmelerini destekleyici çalışmalara günlük eğitim programımızda yer vermekteyiz.

Bu kapsamda görsel algı çalışmaları, işitsel algı çalışmaları, dikkat ve hafıza çalışmaları, temel kavram çalışmaları, kalem tutma ve el becerisi çalışmaları, öz bakım ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları, okuma-yazma farkındalığı çalışmaları yapılmaktadır.