Okuma & Yazma

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların okul öncesi dönemde sosyal-duygusal, fiziksel, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi tüm alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Başka bir deyişle çocuğun bir üst yaşa ve ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir.

Okulumuzda çocuklarımızın yaş dönemlerine ve gelişimlerine uygun olarak seçilmiş kavram kitapları ile çalışmalar yapılı. Ayrıca çizgi ve sayı çalışmalarına yer verilir.