Drama

Drama, çocuklarımızın bütün gelişim alanlarını destekleyen, sözel ve sözel olmayan iletişim yöntemleriyle kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir öğrenme aracıdır.

Çocuklar, gerçek dünyadaki bilgi ve deneyimlerinden yola çıkarak dramada hayali bir dünya yaratırlar. Günlük eğitim programımızda planladığımız drama etkinlikleri yoluyla çocuklarımızın hayal gücünü geliştirmeyi, yaratıcılık ve estetik gelişimlerini desteklemeyi, iş birliği yapabilme, kendine güven duyma, karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Çocuklarımıza belli aralıklarla profesyonel tiyatro oyuncuları ve okul personeli tarafından hazırlanan eğitici ve eğlendirici oyunlar sergilenmektedir.