Bilim

Fen-doğa, matematik ve çevre eğitimi etkinlikleri aracılığıyla çocuklarımızın yaratıcılıklarını ve meraklarını desteklemeyi, bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi ve bilime karşı olumlu tutum kazanmalarını amaçlamaktayız. Bilim etkinlikleri kapsamında çocuklarımızın problem çözme, eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirici etkinliklere yer verilmekte, çevrelerini araştırmaya ve keşfetmeye, gözlem ve inceleme yapmaya yönelten öğrenme deneyimleri sunulmaktadır.

Planladığımız etkinliklerde, çocuklarımızın tüm duyularını kullanmalarına, yaparak-yaşayarak öğrenmelerini gerçekleştirmeye ve neden-sonuç ilişkisi kuracakları öğrenme ortamları hazırlayarak aktif öğrenmeye fırsat verilmektedir.